Vejledning og forretningsgange

​Hvilke installationsarbejder skal tilmeldes og færdigmeldes? Hvordan er forretningsgangen for anvisninger og stikledningstilslutninger? Og hvilke tavletegninger skal du sende til os? Du kan se det her:

 

 

 

1. Opsætning af måler på ny installation1. Opsætning af måler på ny installation

Efter den 1. april 2016 skal kunden have valgt en elleverandør, før der kan opsættes en måler. Det gælder både for nye  og eksisterende installationer.

Derfor er det vigtigt, at du som installatør videregiver aftagenummeret til kunden, så snart det er muligt. Først herefter kan kunden vælge elleverandør, blive tilmeldt i Datahubben og få afsluttet installationen.

101.0000000000000
2. Indlevering af målere2. Indlevering af målere

​Hvis det er muligt, skal du lade måleren blive på forbrugsstedet, indtil vores servicetekniker kommer. Er du nødt til at afmontere måleren, skal du tilmelde nedtagningen via installationsblanketten (ISB) og evt. kontakte os på 72 10 24 80 for afhentning. Giv os hurtigst muligt besked, hvis måleren flyttes eller bortkommer.

Hvis du afmonterer en måler, skal den indleveres på vores lager i Ballerup – Brydehusvej 32. Indlevering kan ske i tidsrummet mandag-torsdag fra kl. 7-15. og fredag fra kl. 7-14.30. Når du afleverer måleren, skal du sikre dig, at du får en kvittering med – som bevis på, at måleren er indleveret.

Hvis du har en eller flere målere liggende, henter vi dem gerne Bemærk! Du må ikke etablere lus uden forudgående aftale, og vi giver ikke generel tilladelse til at luse.

102.0000000000000
3. Afbrydelser af fjernaflæste målere3. Afbrydelser af fjernaflæste målere

​Hvis du afbryder strømmen til en af vores fjernaflæste målere, skal du give besked på 72 10 20 30, eller via e-mail til fjernaflaesning@radiuselnet.dk. Giv os besked inden afbrydelsen, hvis det er muligt. Hvis afbrydelsen skyldes ændringer på installationen, i tavlen eller på leveringsomfanget, skal du tilmelde ændringerne via installationsblanketten (ISB) og evt. kontakte os på 72 10 24 80. Bemærk! Du må ikke etablere lus uden forudgående aftale, og vi giver ikke generel tilladelse til at luse.

103.0000000000000
4. Målere over 63A4. Målere over 63A

​I tavler med måling over 63A skal du både levere og indsætte strømtransformere. Samtidig skal du sende en tilhørende prøveprotokol til os. Du kan sende den med posten til: Radius Elnet, Teknikerbyen 25, 2830 Virum – att.: Nettilslutninger. Du kan også sende den som en vedhæftet fil på din ISB-sag eller som en vedhæftet fil i en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk.  
Husk at mærke det afsendte med WN-nummer fra installationsblanketten.

104.0000000000000
5. Underboring5. Underboring

​I forbindelse med en ny tilslutning af et 3-faset stik, hvor der betales tilslutningsbidrag, afholder Radius Elnet udgiften til underskydningen under offentlig vej. I disse tilfælde formidler Radius Elnet kontakten mellem elinstallatøren og entreprenøren. Der gives ikke underskydning ved følgende:

- Haveforeninger (egen matrikel)

- Sommerhusområder og lign. (med grusveje)

Der skydes kun vinkelret under kørebanen. Har du spørgsmål, eller vil du vide mere om underskydning, kan du kontakte Tilslutningsprojekter på 72 10 24 80 eller sende en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk

105.0000000000000
6. Renoveringer, der varer længere end 1 måned6. Renoveringer, der varer længere end 1 måned

​Ved større renoveringer, der varer mere end én måned og  indebærer, at kunderne fraflytter boligen midlertidigt, skal måleren nedtages og kundeforholdet afmeldes i fraflytningsperioden. Du skal benytte sagstypen ’Installationen udgår’, og du skal aflevere den gamle måler på vores lager i Ballerup – Brydehusvej 32 eller sikre, at den bliver afhentet af Radius straks efter nedtagningen. Herefter afmelder vi de berørte kunder i renoveringsperioden.
            
Når renoveringen er afsluttet, skal du indsende en installationsblanket (ISB) pr. bolig med sagstypen ’Ny installation’ – og færdigmelde, når installationen er klar til måler. Husk at videregive aftagenummeret til  kunden, så han kan vælge elleverandør. Når kunden har valgt levendør kan installationen afsluttes.
         
Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Nettilslutninger på 72 10 24 80.

106.0000000000000

 

 

Skal du grave?/professionelle-aktører/ledningsoplysninger

​Du kan gratis hente detaljerede kort over ledningsføringen i vores distributionsområder, så du undgår graveskader på kabler og rør.

Se ledningsoplysninger for el
http://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Mangler du oplysninger?/professionelle-aktører/elinstallation-og-isb/kontakt

​Hvis du er installatør eller rådgiver, kan du kontakte ’Tilslutningsprojekter’ om konkrete emner og spørgsmål.

Se, hvem du skal kontaktehttp://authoring.radiuselnet.dk