Tilmelding af solcelleanlæg

​Hvis man som privatkunde vil sætte solceller op og selv ønsker at bruge den el, anlægget producerer, er man underlagt reglerne for nettoafregning og tilmelding af anlægget. Herunder kan du se, hvordan processen for tilmelding og afregning forløber.

 

 

 

1. Forberedelse til tilmelding af solcelleanlæg1. Forberedelse til tilmelding af solcelleanlæg

Din kunde bør kontakte sin kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen af det påtænkte mikro VE-anlæg. Kunden skal ligeledes kontakte Energistyrelsen for at søge om et tilsagn. Tilsagnet søges på baggrund af en betinget købsaftale. Først når kunden har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen, skal kunden kontakte en autoriseret elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, der skal registrere anlægget hos netselskabet.

11.00000000000000
2. Registrering af anlægget2. Registrering af anlægget

Som elinstallatør skal du indsende en ’Tilmelding af anlæg’ (ISB) til os og udfylde et ’Stamdataskema’ fra Energistyrelsens hjemmeside, samt tekniske bilag fra Energinets hjemmeside. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten (ISB), inden du sender den til os. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret. I stamdataskemaet skal det fremgå, hvilken nettoafregningsgruppe kunden ønsker at benytte.

12.00000000000000
3. Udskiftning af elmåler3. Udskiftning af elmåler

​Når det tilmeldte installationsarbejde er planlagt, skal du færdigmelde installationsblanketten, via ISB, og vælge en tid til at få måleren opsat eller byttet, Du har pligt til at sørge for, at vi kan få adgang til elmåleren.

13.00000000000000
4. Aflæsning af elmåler4. Aflæsning af elmåler

​Elmålerne til VE-anlæg bliver fjernaflæst. Det er ikke muligt at hente måledata på Radius' hjemmeside, men din kunde kan selv aflæse måleren, som har to tælleværker. Måleren aflæses og afregnes kun én gang om året.

14.00000000000000
5. Nettoafregningsordningen5. Nettoafregningsordningen

Når Radius har anvist installationsblanketten, modtager elinstallatøren en mail med anvisningstekst og GSRN-nummeret. Elinstallatøren skal videregive GSRN-nummeret til deres kunde. Kunden skal så anmode om endelig nettoafregning elektronisk hos Energistyrelsen ved hjælp af NemID. Radius sørger for at oprette anlægget i Energistyrelsens Stamdataregister.
Når Energistyrelsen har behandlet anmodningen om nettoafregning, får kunden et brev med besked om, anmodningen er godkendt. Herefter sender Energistyrelsen en kopi af brevet til os.
Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne og retningslinjerne på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk

15.00000000000000
6. Udbetaling af overskudsproduktion6. Udbetaling af overskudsproduktion

​Nettoafregningsordningen er timebaseret. Det vil sige, at der en gang om måneden - ved månedsaflæsningen - eller ved flytning, laves en opgørelse over kundens elforbrug og solcelleanlæggets overskudsproduktion – altså anlæggets levering til det offentlige elnet. Radius fremsender opgørelsen over overskudsproduktionen til Energistyrelsen, som herefter afregner med kunden efter den Nettoafregningsgruppe, som kunden har tilmeldt sig.

16.00000000000000

 

 

Skal du grave?/professionelle-aktører/ledningsoplysninger

​Du kan gratis hente detaljerede kort over ledningsføringen i vores distributionsområder, så du undgår graveskader på kabler og rør.

Se ledningsoplysninger for el
http://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Mangler du oplysninger?/professionelle-aktører/elinstallation-og-isb/kontakt

​Hvis du er installatør eller rådgiver, kan du kontakte ’Tilslutningsprojekter’ om konkrete emner og spørgsmål.

Se, hvem du skal kontaktehttp://authoring.radiuselnet.dk