Kontakt os

​Se, hvem der kan hjælpe dig

 

Klik på emnerne nedenfor, hvis du har brug for hjælp eller specifikke oplysninger. Så kan du med det samme se, hvem du skal kontakte for at få svar.

 

 

 

1. Nødforsyningsanlæg1. Nødforsyningsanlæg

​Hvis du har spørgsmål til tilslutning af nødforsyningsanlæg, kan du sende en e-mail til nettilslutninger@radiuselnet.dk
Du kan også ringe til os på 72 10 24 80. Tilmelding foretages på installationsblanketten (ISB).

101.0000000000000
2. Afprøvning af nødforsyningsanlæg2. Afprøvning af nødforsyningsanlæg

​Tilgang 0,4 kV
- Ved afprøvning af nødforsyningsanlæg, som kræver at Radius Elnet skal afbryde forsyningen, skal du kontakte Teknisk Hotline på 72 10 21 60. Du kan også sende en e-mail til: teknisk_support@radiuselnet.dk.

- Ved afbrydelse af forsyningen, som skal foretages af Radius Elnet, bliver der opkrævet betaling. Du skal kontakte Teknisk Hotline mindst 5 hverdage før afbrydelsen.

Tilgang 10 kV

- Afprøvning af nødforsyningsanlæg skal foretages af anlæggets driftsleder (driftslederaftalen).


102.0000000000000
3. Lavspændingstilslutning3. Lavspændingstilslutning

​Hvis du har spørgsmål til forsyningspunkter i det eksisterende forsyningsnet, skal du kontakte Nettilslutninger på 72 10 24 80. Du kan også sende en e-mail til: nettilslutninger@radiuselnet.dk.  
  
Bemærk, at oplysningerne om eksisterende forsyningspunkter bliver givet ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor du henvender dig. Vi kan altså ikke garantere, at forholdene stadig gælder, hvis dit projekt først bliver udført på et senere tidspunkt.

103.0000000000000
4. Besigtigelse af transformerstation4. Besigtigelse af transformerstation

​Hvis du har behov for, at en eksisterende Radius Elnet `Rum til rådighed´ transformerstation bliver besigtiget, skal du kontakte Teknisk Hotline på 72 10 21 60. Du kan også sende en e-mail til. teknisk_support@radiuselnet.dk.

Bemærk, at Teknisk Hotline skal kontaktes mindst 3 hverdage før besigtigelsen.

104.0000000000000
5. Privatstationer5. Privatstationer

​Har du spørgsmål til privatstationer, skal du kontakte Netprojekter for at få en aftale. Det kan du gøre på 99 55 69 18 eller ved at sende en e-mail til: tilslutningspro@radiuselnet.dk.

105.0000000000000
6. Vejprojekter6. Vejprojekter

​Hvis du har brug for oplysninger om de eksisterende forhold i forbindelse med opstart af vejprojekter, skal du kontakte gravetilsynet på e-mail til: gravetilsyn@radiuselnet.dk.

106.0000000000000
7. Selektivitet i nettet (hovedstation-privat station)7. Selektivitet i nettet (hovedstation-privat station)

​Hvis du har brug for oplysninger om selektivitet mellem hovedstationer og nye private installationer, skal du kontakte Netprojekter på 99 55 69 18 eller sende en e-mail til: tilslutningspro@radiuselnet.dk.

Hvis du har brug for oplysninger om selektivitet mellem hovedstationer og eksisterende private installationer, skal du kontakte anlæggets driftsleder (driftslederaftalen)

107.0000000000000
8. Eksisterende installationer8. Eksisterende installationer

​Hvis du har brug for oplysninger om selektivitet mellem hovedstationer og eksisterende private installationer, skal du kontakte anlæggets driftsleder (driftslederaftalen).

108.0000000000000
9. Eksisterende forsyningsledninger og anlæg9. Eksisterende forsyningsledninger og anlæg

​Har du behov for oplysninger om eksisterende ledninger og anlæg i forbindelse med f.eks. gravearbejde, skal du kontakte Teknisk Hotline på 72 10 21 60.
Eller sende en e-mail til: ledningsoplysninger@radiuselnet.dk.

Du kan også selv finde oplysningerne på LER: http://www.ler.dk/.

109.0000000000000
10. Elproducerende anlæg10. Elproducerende anlæg

​Hvis du skal til- eller afmelde et elproducerende anlæg, skal du altid gøre det via installationsblanketten (ISB).
Hvis du har spørgsmål til elproducerende anlæg, kan du kontakte Nettilslutninger på 72 10 24 80 eller sende en e-mail til: nettilslutninger@radiuselnet.dk.

110.0000000000000
11. Anlæg, som kan nettoafregnes efter grp. 611. Anlæg, som kan nettoafregnes efter grp. 6

​Hvis du skal tilmelde et VE-anlæg, skal du gøre det via installationsblanketten (ISB). Hvis du har spørgsmål vedr. tilslutning og afregning af anlæg, som kan nettoafregnes efter grp. 6, kan du kontakte Nettilslutninger på 72 10 24 80 eller sende en e-mail til: nettilslutninger@radiuselnet.dk.

111.0000000000000
12. Øvrige anlæg12. Øvrige anlæg

​Hvis du har spørgsmål vedr. tilslutning og afregning af øvrige anlæg, kan du kontakte Netprojekter på 99 55 69 18 eller sende en e-mail til: tilslutningspro@radiuselnet.dk.

112.0000000000000
13. Nettilsluttede elkedler13. Nettilsluttede elkedler

​Hvis du har brug for information om elpatroner, skal du kontakte Tilslutningsprojekter ved at sende en e-mail til: tilslutningspro@radiuselnet.dk

113.0000000000000
14. Nyttige links for elinstallatører14. Nyttige links for elinstallatører

​Vi har samlet en række links, der kan være nyttige og relevante for dig som elinstallatør:

Sikkerhedsstyrelsen
Danske Energiselskabers forening
Elfagets Uddannelsesnævn
Tekniq
Hillerød Elforsyning
Helsingør Elforsyning
Roskilde Forsyning
SEAS-NVE
114.0000000000000

 

 

Indberet fejl og mangler/professionelle-aktører/elinstallation-og-isb/kontakt/giv-et-praj-app​Brug app’en ’Giv et Praj’ til at give os direkte og hurtig besked, hvis du opdager fejl og mangler på vores forsyningsanlæg og anlægsdele.Se, hvordan du kan sikre hurtig udbedringhttp://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Vejledninger og lovgivning/professionelle-aktører/elinstallation-og-isb/vejledning-og-lovgivningSe, hvilke forretningsgange, bestemmelser og betingelser der gælder, når du arbejder som autoriseret elinstallatør i vores områder.

​Se vejledninger og lovgivning for elinstallatører

http://authoring.radiuselnet.dk