Afbrydelse af stik i netstationer

Bestillingen af din afbrydelse skal være os i hænde senest 5 hverdage før, du ønsker afbrydelsen.

Hvis afbrydelsen omhandler nedenstående punkter, skal du ringe på 72102480 eller skrive til nettilslutninger@radiuselnet.dk:

  • udskiftning af målertavle
  • opsætning af ny målertavle
  • ændring af målerplacering
  • omlægning af stik
  • omlægning af hovedledning
  • nedrivning af bygning