Leveringssikkerhed for el

​At sikre en stabil elforsyning er vores vigtigste opgave

 

Du og alle vores øvrige kunder skal have en stabil og sikker leverance af strøm. Det er det, vi sikrer hos Radius.

 

Det siger sig selv, at det stiller krav til kapaciteten, når du og alle andre skal have strøm i kontakten 24 timer i døgnet, året rundt. Derfor står vi ikke kun for drift og forsyning, men arbejder også løbende med at vedligeholde, ombygge og udbygge elnettet.

 

​Leveringssikkerheden er høj

Du har i gennemsnit strøm mere end 99,995 % af tiden. Det er en høj leveringssikkerhed – og den er væsentligt højere end gennemsnittet i de øvrige EU-lande.

 

Leveringsikkerheden varierer lidt fra år til år i vores forsyningsområde. I gennemsnit vil du opleve, at din strømforsyning bliver afbrudt en gang hvert andet år, og en strømafbrydelse varer i gennemsnit en time. Disse gennemsnit dækker dog over store forskelle. Nogle kunder oplever flere og længerevarende strømafbrydelser, og andre oplever færre afbrydelser af kortere varighed.

I filmen nedenfor kan du se, hvad der sker, når strømmen går, og hvorfor det nogen gange tager lidt længere tid at få strømmen tilbage.​Du har i gennemsnit strøm mere end 99,995 % af tiden

​Planlagte og pludselige strømafbrydelser

Strømsvigt kan være både planlagte og uforudsete, og ingen af delene kan undgås. De planlagte afbrydelser er nødvendige for at sikre, at leveringsikkerhed er så høj som muligt. Det kan lyde ulogisk, at din strøm bliver afbrudt for at sikre, at du får den. Men når vi vedligeholder, udbygger, ombygger og i øvrigt arbejder i nærheden af elnettet, er vi nødt til at afbryde strømforsyningen. I den slags tilfælde sørger vi for, at du får besked i god tid, hvis du bliver berørt af afbrydelsen – typisk fem dage før.

 

De uforudsete strømafbrydelser er en anden sag. Dem kan vi ikke nå at informere om, fordi de opstår af grunde, vi ikke kan kontrollere. Det kan f.eks. være en entreprenør, der beskader et elkabel i forbindelse med et gravearbejde, eller det kan være elledninger og anlæg, der bliver beskadiget på grund af stormvejr. Det er de uforudsete og pludselige hændelser, der er årsag til langt de fleste strømafbrydelser.
​I gennemsnit oplever du strøm-
afbrydelse
en gang hvert
2. år

Om strømafbrydelser

   

  Her sætter vi ind for at gøre leveringssikkerheden endnu højere

  Vi igangsætter hele tiden projekter, der kan øge leveringssikkerheden.

   

  Automatisk overvågning: Vi opdaterer og moderniserer elnettet og de bagvedliggende it-systemer. Det letter vores arbejde med at overvåge elnettet og planlægge kommende arbejde. Resultatet er mere kortvarige afbrydelser og bedre forsyningssikkerhed.

  Nedgravning af kabler: Vi erstatter luftledninger med nedgravede kabler. Arbejdet har stået på i nogle år, og stort set alle luftledninger er nu taget ned. Det er en fremtidssikring af elnettet, som forbedrer leveringssikkerheden, så vi kan forvente færre afbrydelser, når det stormer eller fryser.

   

   

  Alle elkunder skal have fjernaflæste elmålere og timetarifferhttp://www.radiuselnet.dk/elkunder/fjernaflæste-målere

  ​Inden udgangen af 2020 skal alle danske elkunder have fjernaflæste elmålere. Vi er derfor i fuld gang med at udskifte de 1 million elmålere hos vores elkunder.

  Læs mere om, hvornår vi kommer til dit område

  Læs mere om timetariffer

  http://authoring.radiuselnet.dk

   

   

  Du kan forvente, at vi gør os umage/elkunder/servicemål

  ​Det skal være nemt for dig at komme i kontakt med os, og du skal have besked i god tid, hvis vi er nødt til at ulejlige dig. Derfor arbejder vi med en række tidsfrister for vores kundeservice.

  ​Se, hvad vi gør for at give dig en god service på el

  http://authoring.radiuselnet.dk