Vilkår og betingelser

​Du har det netselskab, der ejer elnettet i dit område

 

Uanset hvilken elleverandør du vælger, vil du som elkunde i Radius' områder (i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland) altid have Radius som netselskab. Det er nemlig vores elnet, der skal bruges, når din strøm skal transporteres til sit bestemmelsessted.

 

Nye vilkår fra den 1. april 2016

 

Den 1. april træder der nye regler i kraft på elmarkedet. Det betyder, at du ikke længere vil få en regning fra os – kun fra din elleverandør. Du vil dog fortsat være i kontakt med os, når det drejer sig om de mere tekniske områder som f.eks. forsyningssikkerhed, tilslutning, ændring af forsyning og måleraflæsning.

 
De Almindelige leveringsbetingelser bliver den 1. april erstattet af nye Tilslutningsbestemmelser, som blev godkendt af Energitilsynet den 29. september 2015.  

 

Se Tilslutningsbestemmelserne (pdf)

 

Sådan bliver du slutafregnet

Med overgangen til de nye regler for elmarkedet, skal vi lave en slutopgørelse af dit forbrug pr. 1. april.  Nogle kunder vil modtage opgørelsen i løbet af april eller maj, mens andre kunder først vil modtage opgørelsen op til et år efter. Uanset, hvornår du modtager opgørelsen, vil den ikke indeholde betaling for forbrug efter den 1. april.

 

Vilkår for elleverandører

Radius følger branchens regler for samarbejde mellem leverandører og netselskaber.

De overordnede regler og forpligtelser er beskrevet i vores Standardaftale, mens de mere detaljerede procedurer og tidfrister kan findes i vores Servicevilkår.

 

Se Standardaftale (pdf)
Se Servicevilkår (pdf)

 

 

 

 

Du har strøm 99,995 % af tiden/om-radius/leveringssikkerhed-for-el​Du har i gennemsnit strøm mere end 99,995 % af tiden. Det er en høj leveringssikkerhed. Og den er væsentligt højere end gennemsnittet for de øvrige EU-lande. Læs, hvordan vi sikrer, at du får strømhttp://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Hvad består elprisen af?/elkunder/tariffer-afgifter-og-vilkår

​Din elpris består af flere forskellige dele. Ud over forbrug og transport skal du også betale en række afgifter til staten.

​Se, hvordan elprisen er sammensat

http://authoring.radiuselnet.dk