Prisudvikling

​Sådan har nettarifferne udviklet sig


Energistyrelsen har fastsat præcise rammer for alle danske netselskabers indtægter. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net. Vores forventninger til årets indtjening ændrer sig løbende, og derfor er vi nødt til med mellemrum at justere priserne, for at sikre at vi ikke overstiger det fastsatte prisloft.

 

Normaltariffens udvikling

Prisudviklingen er inkl. moms i øre/kWh

right

priser HistoriskeTransportbetaling PSO betaling Energinet.dk Elafgift til staten Moms
01/01/14 36.0 19.0 83.3 34.6
01/04/14 36.0 22.7 83.3 35.5
01/07/14 35.6 21.7 83.3 35.2
01/10/14 35.6 23.0 83.3 35.5
01/01/15 36.8 21.1 87.8 36.4
01/04/15 37.8 21.4 87.8 36.8
01/07/15 37.8 21.8 87.8 36.9
01/10/15 37.8 25.5 87.8 37.8
01/01/16 38.9 26.1 88.5 38.4
01/04/16 31.0 00.0 88.5 29.8
01/12/16 27.9 00.0 88.5 29.1
01/01/17 31.0 00.0 91.0 30.5

​De øvrige tariffers udvikling

 

Se fuld oversigt med nettariffernes udvikling (pdf)