Opsigelse parcelhus, villa eller rækkehus

Som ejer af ovennævnte ejendom opsiger jeg hermed den gældende aftale med Radius Elnet A/S om stikledningen, der hører til min ejendom. Stikledningen overdrages herefter til mig i den stand, den er og forefindes, og jeg overtager ansvaret for drift og vedligehold af stikledningen.