Opsigelse lejlighed i etageejendom

Som aftager af el på ovennævnte adresse, opsiger jeg hermed den gældende aftale med Radius Elnet A/S om stikledningen.
Hvis du angiver at være ansvarlig for ejendommens fælles forsyning, indebærer opsigelsen, at stikledningen, der hører til ejendommen, overdrages til ejendommens ejer(e), som overtager ansvaret for drift og vedligehold af stikledningen. Stikledningen overdrages i den stand, den er og forefindes.