Opsigelse af foreningsaftaler

Det er vigtigt, at ALLE aftagenumre/adresser noteres, da vi ellers ikke kan opsige aftalerne.
Som ejer eller repræsentant for ovennævnte ejendom opsiger jeg hermed den gældende aftale/ aftaler med Radius Elnet A/S om stikledning/ stikledninger, der hører til min ejendom. Stikledningerne/ stikledningen overdrages herefter til mig/ ejendommen i den stand, den er og forefindes, og jeg/ ejendommen overtager ansvaret for drift og vedligehold af stikledningen.