Flytning af abonnement til forening

Det er vigtigt, at ALLE aftagenumre/adresser noteres, da vi ellers ikke kan flytte aftalerne.
Som ejer eller repræsentant for ovennævnte ejendom opsiger jeg hermed gældende aftale/ aftaler med Radius Elnet A/S om stikledning/ stikledninger, der hører til ejendommen. Umiddelbart efter opsigelsen af eksisterende aftale/ aftaler, oprettes ny aftale omkring de berørte stikledninger. Abonnementet herfor betales via fakturering til det kundenummer, der er angivet ovenfor.