Gebyrer og tilslutningsbidrag

​Har du fået en opkrævning, du ikke havde forventet?

 

Selvom nettariffen dækker flere forskellige ting, er der også en række ydelser og gebyrer, der ikke er omfattet af tariffen. De skal betales særskilt, og du kan se dem herunder.

 

 

Standardgebyrer
Nye gebyrer

             Pris kr.

             eksl.     

             moms

          Pris kr. 

          inkl.

          moms

​Aflæsning af elmåler​               555​           694
Rykker selvaflæsningskort​                 75             94​
​Lukkebesøg ​               670           838
​Genåbning​               625           781
​Genåbning udenfor normal abejdstid​            1.445​        1.806
Fjernbetjent afbrydelse​               105           131
​Fjernbetjent genåbning​               105           131
Genopsætning af måler​               790            988
Nedtagning af måler​               700           875
​Kontrolmåling (opsætning af kontrolmåler)​            1.420        1.775​
​Målerundersøgelse på eksternt målerlaboratorium​            1.990        2.488​
​Målertjek på stedet​               785           981
Forgæves kørsel​               560            700
​Opstart fogedsag​               790           988
Fogedforretning​Efter regning      

Tekniske gebyrer
Tekniske gebyrer​ 2017​Pris kr.  ekskl. moms​Pris kr. inkl. moms
​Forgæves kørsel ​560                  700
​Genafbrydelse ved ulovlig tilslutning​    ​720​  900
​Nedlæggelse af målerinstallation  760​  950
​Rykker ved for sen betaling 1 ​  100​  100
​Oprettelse af Mikro VE-anlæg (ekskl. målerinstallation)1.385 ​1.731
​Oprettelse af Mikro VE-anlæg (inkl. målerinstallation)​1.940​2.425
​Midlertidig tilslutning (forsyning sætter måler op)  1.135​1.419
​Midlertidig tilslutning i kabelskab​5.370​6.713
​Midlertidig tilslutning i transformer​6.500​8.125
​Montage i skab​3.280​4.100
​Montage af PE-leder​1.850​2.313
​Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik 2​Gratis​Gratis
​Afbrydelse og gentilslutning af overdraget stik3​3.300​ 4.125
Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab2​1.685​ 2.106
​Afbrydelse og gentilslutning af ikke overdraget stik i kabelskab3​3.300 ​ 4.125
​Afbrydelse og gentilslutning af stik tilsluttet i transformerstation3​3.300​ 4.125
​Påvisning af overdraget stik2​Gratis​Gratis
Påvisning af ét stk ikke overdraget stik 2​2.422​ 3.028
Påvisning af flere (mere end et) stik. Per time2​  ​697    871
​Afprøvning af nødstrømsanlæg2​1.685 ​ 2.106
Afprøvning af nødstrømsanlæg3​3.300 ​4.125
Udskiftning af stiksikring pga overbelastning2, 6​  ​795   ​994
​Udskiftning af stiksikring pga overbelastning 3,6​1.100 ​1.375
​Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E8  2, 5​1.685​ 2.106
​Åbning af kabelskab forsynet med lås mærket E8 3, 5​3.300​ 4.125
​Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E6 2, 4​Gratis​Gratis
Åbning i kabelskab forsynet med lås C eller E6 3, 4​​3.300 ​ 4.125
​Trinændring af transformer​9.950​12.438

Note 1: Beløbet er et grundbeløb, der tillægges renter. Renterne er ikke fradragsberettigede. Gebyret er momsfrit. Rentesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente plus et tillæg på 8 %. Gebyret opkræves via Radius.
Note 2: I hverdage 7-15
Note 3: Udenfor hverdage 7-15
Note 4: Bedes varslet 3 arbejdsdage før
Note 5 Installatør kan rekvirere nøgle
Note 6 Sikring skiftet 3. gang eller mere inden for samme år

Tilslutningsbidrag

 
Tilslutningsbidrag for tilslutning til elnettet

Tilslutningsbidragene gælder både for individuelle og fælles stikledninger. Priserne for tilslutning til elnettet afhænger af typen af byggeri. Priserne nedenfor er gældende fra den 1. januar 2018.  

​Priser for tilslutning i byzoner​ekskl. moms​inkl. moms

​Parcelhuse og fritidshuse i byzoner 

pr. bolig1

13.900

17.375

​Tæt/lav bebyggelse op til to etager

og rækkehuse i byzoner2 pr. bolig

11.000

 

13.750

​Lejligheder i bebyggelser med

mere end to etager i byzoner3

  9.200

11.500

​Ungdoms-, ældre- og plejebolig4

(< 65m2) pr. bolig

​  4.820​  6.025
​Enfasede installationer5

  1.610

 

  2.013

​Virksomheder, institutioner m.m. (leveringsomfang indtil 25 A)

 

13.900​

 

17.375

​Ladestandere til elbiler i

det offentlige rum6

 

12.250

15.312

​Tilslutningsbidrag i umatrikulerede offentlige områder​Kontakt os

 

Pris i kr. pr. A over 25 A (til nærmeste sikringsstørrelse)​          ekskl. moms​inkl. moms
Tillæg for større sikringer i boliger, hvis leveringsbehovet er over 25 A​       ​1.035​1.164
​Tillæg for større sikringer i erhverv, hvis leveringsbehovet er over 25 A        ​1.035​1.164
​Tillæg for større sikringer til ladestandere til elbiler i det offentlige rum           ​490  ​612
​Tilslutningsbidrag i landzoner og i umatrikulerede offentlige områder​Kontakt os
​Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettet​​Kontakt os
​Overførsel af nuværende omfang til nye forsyninger på ejendommen/virksomheden​​Kontakt os

 

1Parcelhuse og fritidshuse

Fritliggende boliger eller kædehuse, hvor de enkelte boliger ikke hænger direkte sammen. Der kan f.eks. være carporte imellem.

 

2Tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

Boliger, der ligger i direkte forlængelse af hinanden – dvs. deler vægflader – og har op til to etager.
Boliger bygget sammen med erhverv i én eller to etager.
En bolig i to etager tæller som én bolig – f.eks. rækkehuse og kædehuse, gårdhavehuse og dobbelthuse.

 

3Lejligheder

Selvstændige lejligheder i bebyggelser med mere end to etager. En penthouselejlighed i to etager tæller som en lejlighed.
Lejligheder, der omfatter både bolig og erhverv.

 

4Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (< 65 m2)

Selvstændige boliger med et areal på højst 65 m2 netto. Eventuelle fællesarealer i bygningen indgår ikke i arealet.

 

5Enfasede installationer

Der er mulighed for at betale et lavere tilslutningsbidrag for installationer, der kun skal sluttes til én fase, og hvor effektbehovet er under 1 kW. For at opnå det reducerede
tilslutningsbidrag skal installationen sluttes til et eksisterende anlæg. Reduceret tilslutningsbidrag dækker ikke etablering af et nyt forsyningsanlæg. Hvis installationen er placeret på
den modsatte side af vejen i forhold til det eksisterende anlæg, skal man selv sørge for etablering af vejunderføringen.                                      

 

6Ladestandere til elbiler i det offentlige rum

Det offentlige rum er et matrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. indkøbscentre og parkeringshuse – og et umatrikuleret areal med offentlig adgang – f.eks. parkeringspladser 
langs offentlige veje. Der betales for mindst 25 A. Herefter til nærmeste sikringsstørrelse. I landzone gælder særlige regler. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

  

Installationer, der ikke bliver anvendt som boliger

Lokaler, der bliver brugt til erhverv, kontorer, klubhuse, spejderhytter, ejendomsinstallationer, forsyning til belysning, pumpebrønd og lignende.

 

Tilslutningsbidrag i øvrigt:

 

  • For øvrige tilslutningsbidrag (herunder tilslutning til 10, 30, 50 eller 132 kV) se Tilslutningsbidrag 2018          
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget i forhold til den belastning, man vil kunne tilføre nettet. Vi skelner mellem belasting i form af erhvervsampere (leveringsomfang) og antal boliger, og vi opkræver bidraget som kollektiv betaling til Radius' forsyningsnet.
  • Vi fastsætter tilslutningsbidraget for erhverv i forhold til leveringsomfanget. Man betaler derfor ikke ekstra tilslutningsbidrag, hvis man opsætter flere erhvervsmålere på samme stik, med mindre man øger stiksikringen.
  • Man betaler tilslutningsbidrag pr. bolig, uanset om man etablerer en måler i boligen eller ej (gælder både afregningsmåler og bimåler).
  • Hvis samme stikledning forsyner erhverv og boliger, skal man for erhverv montere en sikring, der i størrelse svarer til det købte leveringsomfang. Sikringen skal monteres før erhvervsmåleren på strømforsyningen på den umålte side. Hvis man måler kollektivt, skal man etablere en Radius-afregningsmåler for henholdsvis erhverv og boliger.