Elopvarmet bolig

​Måske kan du skære toppen af elafgiften

 

​Hvis du bor i en elopvarmet bolig, er din elregning sandsynligvis en del større end andres. Derfor skal du vide, at der gælder en særlig regel for privatkunder, der bruger elvarme til at opvarme deres bolig: Hvis din bolig er registreret som elopvarmet i BBR (Bygnings- og Boligregistret) kan du få en lavere elafgift for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh/år.

 

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt. Derfor skal du først ansøge BBR om at få din bolig registreret som elopvarmet helårsbolig. Det er BBR, der afgør, om du er berettiget.

​Hvis din bolig opvarmes med el, kan du søge om at få nedsat din elafgift

Sådan gør du

· Kontakt din elleverandør, og bed om et BBR-skema.
· Send skemaet til BBR-registret i din kommune. De skal godkende, at du kan få nedsat din elafgift for den
  del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt.
· Send skemaet til din elleverandør, når du får det tilbage fra BBR-registret. 

 

Hvis du ændrer opvarmningsform

Hvis du ændrer opvarmningsform (til f.eks. naturgas eller fjernvarme), efter at du har fået nedsat din elafgift, skal du huske at give din elleverandør besked. Du er nemlig kun berettiget til den nedsatte elafgift, hvis el er din primære varmekilde.

 

 

​Bemærk!
Efter den 1. april 2016 skal du kontakte din elleverandør, hvis du skal have den lavere afgiftssats.
​  

 

 

1 million elmålere skal udskiftes/elkunder/fjernaflæste-målere

​Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. Det betyder, at 1 million elmålere skal udskiftes hos vores kunder, og at de bliver afregnet med timetariffer.

​Læs mere om fjernaflæste målere

Læs mere om timetariffer 

http://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Alle elkunder skal have fjernaflæste elmålere og timetarifferhttp://www.radiuselnet.dk/elkunder/fjernaflæste-målere

​Inden udgangen af 2020 skal alle danske elkunder have fjernaflæste elmålere. Vi er derfor i fuld gang med at udskifte de 1 million elmålere hos vores elkunder.

Læs mere om, hvornår vi kommer til dit område

Læs mere om timetariffer

http://authoring.radiuselnet.dk