Tariffer, afgifter og vilkår

Din elpris består af flere dele

 

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger og for at få den sendt gennem elnettet til din bolig. Det er den sidste del – nemlig selve transporten – vi håndterer og efterfølgende opkræver din elleverandør for. Den tarif, din elleverandør betaler for transporten gennem elledningerne, dækker vedligeholdelse af elnettet. Tariffen for transport af el fastsættes efter en indtægtsramme og et forretningsloft, som bestemmes af Energitilsynet. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net.

 

Fjernaflæste elmålere og tidsdifferentierede tariffer
Radius har tidsdifferentierede tariffer, hvor du bliver afregnet på baggrund af dit målte forbrug på timebasis. Priserne er højest, når nettet er mest belastet – og lavest på de tidspunkter, hvor elnettet ikke er så belastet.

 

Fjernaflæste elmålere giver mulighed for at afregne på baggrund af dit faktiske forbrugsmønster i stedet for at bruge en fast skabelon, der er ens for alle. Du kan derfor selv gøre en forskel og spare penge ved at flytte en del af dit forbrug til tidspunkter, hvor priserne er lavere. Hvis du flytter eller mindsker noget af dit forbrug i spidsbelastningsperioden, vil du altså kunne mærke det på din elregning, og du vil samtidig også medvirke til, at vi på sigt kan reducere vores investeringer og dermed vores tariffer –  hvilket du også vil få gavn af.

 

Hvis elmåleren på din adresse er blevet udskiftet med en ny fjernaflæst elmåler, vil du blive overført til de tidsdifferentierede tariffer omkring årsskiftet – nærmere bestemt i perioden 1. december 2017 til 1. februar 2018. Bliver elmåleren først udskiftet efter den 1. december 2017, vil de tidsdifferentierede tariffer være gældende ca. 1-2 måneder efter målerudskiftningen.

 

Overgangen til tidsdifferentierede tariffer medfører ikke abonnementsændringer.

 

Prisen pr. kWh bliver hævet i vinterhalvåret i spidsbelastningsperioden fra kl. 17-20, men den bliver tilsvarende sat ned i døgnets øvrige timer.

På den måde forbliver Radius' provenu det samme. Se aktuelle tariffer under `Normaltarif` 
   
Se nettariffer og afgifter  


Sådan er elprisen sammensat

Er din installation i Radius' netområde, opkræver vi betalingen for transport af din strøm hos din elleverandør.

 

Din elpris består af flere dele. Det er kun 20 % af prisen, der går til dit elnetselskab. 

Top 5 spørgsmål om elpris og vilkår

 

 1. Kan jeg vælge et andet netselskab?

  Nej. Du kan frit vælge din elleverandør, men du kan kun få transporteret din strøm via det netselskab, der ejer elnettet i dit område.

 2. Hvad dækker nettariffen?

  Nettarif dækker først og fremmest drift, vedligehold og udbygning af elnettet, men den omfatter også omkostninger til realisering af energibesparelser.
 3. Hvad dækker netabonnementet?

  • Omkostningerne til målere og målerudstyr.
  • Omkostninger til administration. bl.a. kundecenter.
  • Omkostninger til realisering af energibesparelser.
 4. Jeg er blevet bedt om at aflæse min elmåler, fordi jeg skifter til ny elleverandør. Kan I oplyse mig om, hvem min elleverandør er?

  Vi har desværre ikke mulighed for at se hvem din fremtidige elleverandør er. Du kan ringe til Energinet Datahub support på 70 22 28 10 og tast 2 for ”har du brug for at vide, hvem der er din elleverandør”.

 5.