Tariffer, afgifter og vilkår

Din elpris består af flere dele

 

Som elkunde betaler du både for den strøm, du bruger og for at få den sendt gennem elnettet til din bolig. Det er den sidste del – nemlig selve transporten – vi håndterer og efterfølgende opkræver din elleverandør for. Den tarif, din elleverandør betaler for transporten gennem elledningerne, dækker vedligeholdelse af elnettet. Tariffen for transport af el fastsættes efter en indtægtsramme og et forretningsloft, som bestemmes af Energitilsynet. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere el i vores net.
   
Se nettariffer og afgifter  

Sådan er elprisen sammensat

Er din installation i Radius' netområde, opkræver vi betalingen for transport af din strøm hos din elleverandør.

 

Din elpris består af flere dele. Det er kun 20 % af prisen, der går til dit elnetselskab. 

Top 5 spørgsmål om elpris og vilkår

 

 1. Kan jeg vælge et andet netselskab?

  Nej. Du kan frit vælge din elleverandør, men du kan kun få transporteret din strøm via det netselskab, der ejer elnettet i dit område.

 2. Hvad dækker nettariffen?

  Nettarif dækker først og fremmest drift, vedligehold og udbygning af elnettet, men den omfatter også omkostninger til realisering af energibesparelser.
 3. Hvad dækker netabonnementet?

  • Omkostningerne til målere og målerudstyr.
  • Omkostninger til administration. bl.a. kundecenter.
  • Omkostninger til realisering af energibesparelser.
 4. Jeg er blevet bedt om at aflæse min elmåler, fordi jeg skifter til ny elleverandør. Kan I oplyse mig om, hvem min elleverandør er?

  Vi har desværre ikke mulighed for at se hvem din fremtidige elleverandør er. Du kan ringe til Energinet Datahub support på 70 22 28 10 og tast 2 for ”har du brug for at vide, hvem der er din elleverandør”.

 5.