Solceller

​Sådan foregår det, når solceller skal tilsluttes og afregnes

 

Som privatkunde kan du få tilsluttet et solcelleanlæg (VE-anlæg) til vores elnet. Anlægget skal være ejet af dig og befinde sig på din bopæl, hvor du bruger den strøm, anlægget producerer.

 

Processen

Herunder kan du læse lidt om, hvordan det foregår – og se, hvordan vi afregner med dig, hvis dit anlæg producerer mere strøm, end du selv kan forbruge.


 

 

 

Udskiftning af elmålerUdskiftning af elmåler

Når vi har modtaget færdigmeldingen fra din elinstallatør, skifter vi elmåleren til den type, der passer til nettoafregning. Det er din elinstallatør som i samarbejde med dig, bestiller tid til målerbyt hos Radius.

6.000000000000000
Kort beskrivelse af de aktuelle nettoafregningsgrupperKort beskrivelse af de aktuelle nettoafregningsgrupper

Nettoafregningsgruppe 2
Din nettoproduktion "Til Net" minus dit nettoforbrug "Fra Net" opgøres time for time og sendes til DataHub'en. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

 

Nettoafregningsgruppe 4
Din nettoproduktionen "Til Net" registreres time for time og sendes til DataHub'en. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen og dig i henhold til den aftale, du har indgået.

 

Nettoafregningsgruppe 5
Din nettoproduktion registreres ikke, da du formodes at bruge hele elproduktionen selv i din egen installation.

 

Nettoafregningsgruppe 6
Du kan få information om nettoafregningsgruppe 6 hos Energistyrelsen. Gruppen er ophørt i 2012 og er derfor lukket for tilgang.

5.000000000000000
Aflæsningen af elmålerenAflæsningen af elmåleren

Vores elmåler registrerer nettoforbruget "Fra Net" og nettoelproduktionen "Til Net". Hvis dit elforbrug er større end din elproduktion, vil det blive registreret på tælleværket "Fra Net".

Hvis dit elforbrug er mindre end din elproduktion, vil den overskydende produktion blive registreret på tælleværket "Til Net".

4.000000000000000
Udbetaling af overskudsproduktionUdbetaling af overskudsproduktion

Vi sender en eventuel overskudsproduktion til DataHub'en.

Energistyrelsen eller den valgte elleverandør til produktionen, vil derefter afregne dig for overskudsproduktionen i henhold til den aftale, du har indgået med dem.

3.000000000000000
Registrering af anlæggetRegistrering af anlægget
  1. Energistyrelsens hjemmeside, samt tekniske bilag fra Energinets hjemmeside vedrørende VE-anlægget. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten ved tilmelding. Bemærk, at ejer og bruger skal være den samme som den, der anmoder om nettoafregning, når anlægget er installeret. I stamdataskemaet skal det fremgå, hvilken nettoafregningsgruppe du har anmodet om.
  2. Når din elinstallatør er ved at være færdig med arbejdet, skal han færdigmelde arbejdet på installationsblanketten og bestille tid til et målerbyt, til når installationen er klar.
  3. Det er din elinstallatør som skal sørge for at oplyse dig GSRN nummeret, som bliver oplyst af netselskabet ved anvisning af installationsblanketten.
2.000000000000000
Forberedelse til tilmelding af solcelleanlægForberedelse til tilmelding af solcelleanlæg
  1. ​Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen af det påtænkte mikro VE-anlæg. Du skal ligeledes kontakte Energistyrelsen for at søge om et tilsagn. Tilsagnet søges på baggrund af en betinget købsaftale. Købsaftalen er betinget af at du modtager et tilsagn. Først når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen, kan du påbegynde dit projekt.
  2. Når du har modtaget et tilsagn fra Energistyrelsen og inden du påbegynder projektet, skal du ligeledes kontakte en autoriseret elinstallatør eller en anden leverandør af solcelleanlægget, der skal registrere anlægget hos netselskabet.
1.000000000000000

 

 

Alle elkunder skal have fjernaflæste elmålere og timetarifferhttp://www.radiuselnet.dk/elkunder/fjernaflæste-målere

​Inden udgangen af 2020 skal alle danske elkunder have fjernaflæste elmålere. Vi er derfor i fuld gang med at udskifte de 1 million elmålere hos vores elkunder.

Læs mere om, hvornår vi kommer til dit område

Læs mere om timetariffer

http://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Du har strøm 99,995 % af tiden/om-radius/leveringssikkerhed-for-el​Du har i gennemsnit strøm mere end 99,995 % af tiden. Det er en høj leveringssikkerhed. Og den er væsentligt højere end gennemsnittet for de øvrige EU-lande. Læs, hvordan vi sikrer, at du får strømhttp://authoring.radiuselnet.dk