Solceller

​Sådan foregår det, når solceller skal tilsluttes og afregnes

 

Som privatkunde kan du få tilsluttet et solcelleanlæg (VE-anlæg) til vores elnet. Anlægget skal være ejet af dig og befinde sig på din bopæl, hvor du bruger den strøm, anlægget producerer.

 

Processen

Herunder kan du læse lidt om, hvordan det foregår – og se, hvordan vi afregner med dig, hvis dit anlæg producerer mere strøm, end du selv kan forbruge.


 

 

 

NettoafregningsordningenNettoafregningsordningen

  1. ​Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen. Du skal også ansøge Energinet om tilsagns-ID for senere at være berettiget til betaling for solcellens produktion. Først når du får accept fra Energinet om dit tilsagns-ID, kan du begynde dit projekt.
  2. Du skal også kontakte en autoriseret elinstallatør (leverandøren af VE-anlægget), som skal tilmelde anlægget til os.
4.000000000000000
Registrering af anlæggetRegistrering af anlægget
  1. Din elinstallatør indsender en tilmelding af VE-anlægget på en installationsblanket til os og udfylder et stamdataskema fra Energinet.dk vedrørende VE-anlægget for at kunne opnå nettoafregning. Skemaet vedhæftes installationsblanketten og sendes til os elektronisk. 
 

  2. Når din elinstallatør er færdig med arbejdet, færdigmelder han arbejdet på installationsblanketten. 

2.000000000000000
Forberedelse til tilmelding af solcelleanlægForberedelse til tilmelding af solcelleanlæg
  1. ​Før opsætning af et VE-anlæg bør du kontakte din kommune, som i nogle tilfælde skal godkende opsætningen. Du skal også ansøge Energinet om tilsagns-ID for senere at være berettiget til betaling for solcellens produktion. Først når du får accept fra Energinet om dit tilsagns-ID, kan du begynde dit projekt.
  2. Du skal også kontakte en autoriseret elinstallatør (leverandøren af VE-anlægget), som skal tilmelde anlægget til os.
1.000000000000000
Udbetaling af overskudsproduktionUdbetaling af overskudsproduktion

Vi sender en eventuel overskudsproduktion til Energinet.dk i overensstemmelse med den nettoafregningsgruppe, du har valgt.

Energinet.dk vil derefter afregne dig for overskudsproduktionen i henhold til den aftale, du har indgået med dem.

7.000000000000000
Aflæsningen af elmålerenAflæsningen af elmåleren

​Vores elmåler registrerer nettoforbruget  "Fra Net" og nettoelproduktionen "Til Net". Hvis dit elforbrug er større end din elproduktion, vil det blive registreret på tælleværket "Fra Net".

Hvis dit elforbrug er mindre end din elproduktion, vil den overskydende produktion blive registreret på tælleværket "Til Net".

6.000000000000000
Kort beskrivelse af de aktuelle nettoafregningsgrupperKort beskrivelse af de aktuelle nettoafregningsgrupper

Nettoafregningsgruppe 2
Din nettoproduktion ”Til Net” minus dit nettoforbrug ”Fra Net”  opgøres time for time og sendes til Energinet.dk. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energinet.dk og dig i henhold til den aftale, du har indgået med Energinet.dk.

Nettoafregningsgruppe 4
Din nettoproduktionen ”Til Net” registreres  time for time og sendes til Energinet.dk. Ved månedens udgang opgøres den samlede overskudsproduktion, der afregnes mellem Energinet.dk og dig i henhold til den aftale, du har indgået med Energinet.dk.

Nettoafregningsgruppe 5
Din nettoproduktion registreres ikke, da du formodes at bruge hele elproduktionen selv i din egen installation.

Nettoafregningsgruppe 6
Du kan få information om nettoafregningsgruppe 6 hos Energinet.dk. Gruppen er ophørt i 2012 og er derfor lukket for tilgang.

5.000000000000000
Udskiftning af elmålerUdskiftning af elmåler

​Når vi har modtaget færdigmeldingen fra din elinstallatør, skifter vi elmåleren til den type, der passer til nettoafregning. Vi aftaler en tid for udskiftning af elmåleren med dig eller med din elinstallatør.

3.000000000000000

 

 

Du kan forvente, at vi gør os umage/elkunder/servicemål

​Det skal være nemt for dig at komme i kontakt med os, og du skal have besked i god tid, hvis vi er nødt til at ulejlige dig. Derfor arbejder vi med en række tidsfrister for vores kundeservice.

​Se, hvad vi gør for at give dig en god service på el

http://authoring.radiuselnet.dk

 

 

Du har strøm 99,995 % af tiden/om-radius/leveringssikkerhed-for-el​Du har i gennemsnit strøm mere end 99,995 % af tiden. Det er en høj leveringssikkerhed. Og den er væsentligt højere end gennemsnittet for de øvrige EU-lande. Læs, hvordan vi sikrer, at du får strømhttp://authoring.radiuselnet.dk