Kvinde der tænker

 

Hvad påvirker dit forbrug?​

​​

Det sker nogle gange, at dit elforbrug er noget højere eller lavere end det, der oprindeligt var estimeret. Det afspejler sig på din årsopgørelse, så du enten skal have penge tilbage eller måske betale ekstra – og det er selvfølgelig ærgerligt, for dit estimerede forbrug skulle jo gerne passe med dit faktiske forbrug.
 
Der kan være flere grunde til, at dit estimerede forbrug har været forkert, eller dit forbrug har ændret sig. Klik på den situation, der kan være årsagen til, at dit elforbrug er blevet højere eller lavere i år, og læs mere om, hvad du kan gøre.

 

 

1. Har du glemt at aflæse din måler?1. Har du glemt at aflæse din måler?

Den årlige måleraflæsning er vores eneste mulighed for at sikre, at det forbrug, du er blevet afregnet for, passer med det, du har brugt. Modtager vi ikke din aflæsning, vil vi beregne dit forbrug ud fra et skøn, og det kan i nogle tilfælde betyde, at du får acontoregninger og årsopgørelse det kommende år, der ikke passer med dit faktiske forbrug.


Hvad skal du gøre?

 • Afgiv altid din måleraflæsning, når du modtager brev.
 • Har du glemt det, skal du hurtigst muligt aflæse din måler og ringe til os på 70 20 48 00, så vi kan give din elleverandør det korrekte forbrug.
1.000000000000000
2. Er du flyttet?2. Er du flyttet?

​Når du flytter ind i en ny bolig, overtager du et forventet forbrug baseret på den tidligere ejers forbrug. Det betyder, at der både kan have været flere eller færre i husstanden, ligesom de kan have haft helt andre forbrugsvaner end dig. Derfor er det vigtigt at få tilpasset dit forventede forbrug ved indflytning – det kan både vi og din elleverandør hjælpe dig med.


​Hvad skal du gøre?

 • Aflæs din måler en gang om dagen i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned.

 • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os eller din elleverandør og få reguleret dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
2.000000000000000
3. Har du været på barsel, er gået på pension, eller er du blevet arbejdsløs?3. Har du været på barsel, er gået på pension, eller er du blevet arbejdsløs?

​Er der en eller flere i din husstand, der er på barsel, er gået på pension eller har mistet sit arbejde, så vil der typisk være nogen hjemme i mange flere timer i døgnet end normalt. Det kan betyde, at der bliver brugt mere el, end der plejer, og du kan derfor forvente at skulle betale ekstra i forbindelse med din årsopgørelse, hvis du ikke får tilpasset dit forbrug.


​Hvad skal du gøre?

Forventer du, at du vil bruge mere strøm fremover, bør du holde øje med, hvor meget strøm du bruger og regulere dit forbrug. Så undgår du en uventet ekstraregning ved næste årsopgørelse.

 • Hold øje med dit forbrug i en måned. Aflæs i første omgang din elmåler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned.
 • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 70 20 48 00 eller til din elleverandør og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.

Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Har jeres forbrug været højere det seneste år, vil næste år automatisk være tilpasset.

3.000000000000000
4. Har du brugt elvarmere og affugtere?4. Har du brugt elvarmere og affugtere?

​Sætter du en elvarmer op i et rum i en kort periode f.eks. over vinteren, kan det have stor betydning for dit samlede elforbrug i løbet af året. Ligeledes kan du have brugt ekstra meget strøm i en periode, hvis du har haft opsat en affugter f.eks. grundet vandskade.


​Hvad skal du gøre?

 • Er dine ændringer permanente, vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke behøve at gøre yderligere. Har det derimod været en midlertidig løsning, bør du ringe til os og få reguleret dit kommende års forventede forbrug, så du ikke betaler for meget på dine kommende acontoregninger.

 • Hold øje med dit forbrug, og aflæs din måler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned.

 • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 70 20 48 00 eller til din elleverandør og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
4.000000000000000
5. Er I blevet flere eller færre personer i husstanden?5. Er I blevet flere eller færre personer i husstanden?

​Flytter børnene hjemmefra, flytter nogen ind eller oplever du f.eks. en skilsmisse eller lign., så der bliver flere eller færre personer i din husstand, ændrer dit forbrug sig normalt også. Dit næste års forventede forbrug er baseret på dette års forbrug. Har I derfor brugt mere eller mindre el dette år, vil næste år automatisk være tilpasset dette forbrug.


​Hvad skal du gøre?

 • Er dine ændringer permanente vil dit forbrug det kommende år være tilpasset seneste års forbrug, og du bør derfor ikke behøve gøre yderligere. Har det derimod været midlertidigt, bør du holde øje med dit forbrug i ca. en måned.
 • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 70 20 48 00 eller til din elleverandør og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
5.000000000000000
6. Har du fået installeret en varmepumpe?6. Har du fået installeret en varmepumpe?

​En varmepumpe forøger eludgiften, men giver samtidig en besparelse på andre områder. En varmepumpe laver nemlig tre gange så mange kWh varme, som den forbruger.

​Hvad skal du gøre?

Dit forbrug det kommende år vil være tilpasset det seneste års forbrug, og du burde derfor ikke behøve gøre yderligere. Det kan dog være en god ide at holde øje med dit forbrug i ca. en måned.

 • Hold øje med dit forbrug, og aflæs din måler dagligt i en uge og herefter en gang om måneden. Husk at skrive dine aflæsninger ned.

 • Er der stor forskel på dit reelle og forventede forbrug, bør du ringe til os på 70 20 48 00 eller til din elleverandør og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.
6.000000000000000
7. Har du tilbygget eller renoveret?7. Har du tilbygget eller renoveret?

​Har du i løbet af året haft gang i større byggeprojekter, vil det oftest give et øget elforbrug. Har du bygget til med ekstra rum, vil det som regel have betydning for dit årsforbrug fremover.


​Hvad skal du gøre?

 • Hold øje med stigninger i dit forbrug i forbindelse med byggearbejdet, sådan at det ekstra forbrug kan trækkes fra i næste års forventede forbrug – hvis du er færdig med at bygge til den tid.
 • Har du lavet en tilbygning, bør du desuden være opmærksom på at få justeret dit forventede forbrug, så du ikke får en ubehagelig overraskelse næste år.
7.000000000000000
8. Har du fået nye hvidevarer eller flere tv'er, spilkonsoller eller lign.?8. Har du fået nye hvidevarer eller flere tv'er, spilkonsoller eller lign.?

Har du skiftet gamle hvidevarer som køleskab, fryser og vaskemaskine ud med nyere, mere energieffektive apparater, så vil du forhåbentlig opleve en besparelse på din elregning. Har du omvendt fået tv i flere rum eller fået spilkonsoller eller andet, så vil du nok opleve en stigning i dit elforbrug.


​Hvad skal du gøre?

 • Dit forbrug det næste år vil være tilpasset sidste års forbrug, så har du haft de nye apparater i længere tid, burde dit forventede forbrug passe.
 • Det kan dog være en god ide at holde øje med dit forbrug. Er der stor forskel i forhold til dit tidligere forbrug, bør du ringe til os på 70 20 48 00 eller til din elleverandør og få tilpasset dit forventede forbrug og dermed dine acontoregninger.

Husk at slukke på stikkontakten til apparater som tv, spilkonsoller og andet, der står på standby. Der kan være helt op til 800 kr. at spare om året alene ved, at disse er helt slukket, når du ikke bruger dem.

8.000000000000000

​Hvad kan jeg gøre ved det?

 
Det er altid en god ide at holde øje med dit elforbrug. Får du en regning, der er meget højere eller lavere end forventet, kan du overveje, hvad der er årsagen til ændringen. Er det noget permanent – som flere eller færre i hustanden eller måske en ny tilbygning – så vil dit estimerede forbrug for det kommende år automatisk afspejle sidste års forbrug, og du behøver derfor ikke foretage dig yderligere.
 
Er ændringerne i dit forbrug midlertidige – som f.eks. brug af en affugter, barselsorlov eller lignende – så kan det være en god ide at ringe til os. Så kan vi sammen få tilpasset dit kommende års forbrug.