Spørgsmål og svar

​Brug af elmåleren

 

 

1. Hvordan betjener jeg den nye elmåler?1. Hvordan betjener jeg den nye elmåler?

​Du kan eksempelvis nulstille triptælleren, hvis du vil følge dit forbrug over en bestemt periode. Læs mere i folderen om, hvad elmåleren ellers kan, og hvordan du betjener den.

Se folder om elmåleren, og hvordan du betjener den

Få overblik over, hvad elmåleren kan

Se betjeningsvejledning for timeaflæsning

1.000000000000000
2. Hvad er fordelene ved fjernaflæsning for mig?2. Hvad er fordelene ved fjernaflæsning for mig?
  • ​Da måleren er fjernaflæst, skal du ikke længere selv aflæse elmåleren en gang årligt eller ved flytning, for målerens tællercifre bliver automatisk sendt til Radius.

  • Dit forbrug vil blive målt på timebasis i stedet for på årsbasis. Det gør det lettere for dig at styre dit elforbrug hen over døgnet og året.
  • Fra starten af 2018 kan du blive afregnet på timebasis, hvis din elleverandør tilbyder det. Du skal derfor tale med din elleverandør om at købe et elprodukt, der giver mulighed for timeafregning. Så betaler du den pris, din strøm koster når du bruger den.
  • Hvis du har timeafregning, bliver din strøm billigere, hvis du bruger den, når elnettet er mindst belastet og tilsvarende dyrere, når elnettet er mest belastet.
    Elnettet er primært belastet på de tidspunkter, hvor rigtig mange kunder bruger el samtidig. Det er, f.eks. kl 17 til 20, hvor de fleste er hjemme for at lave mad, og lignende.
2.000000000000000
3. Hvem skal jeg ringe til, hvis den nye elmåler ikke virker?3. Hvem skal jeg ringe til, hvis den nye elmåler ikke virker?

​Hvis du har problemer med den nye elmåler eller har spørgsmål om den generelt, skal du kontakte Kamstrups kundeservice på telefon 89 93 18 19 mandag-torsdag kl. 7.30-18.00 og fredag kl. 7.30-15.30.

3.000000000000000
4. Er det muligt at slukke for lysdioden på måleren, så den ikke blinker hele tiden?4. Er det muligt at slukke for lysdioden på måleren, så den ikke blinker hele tiden?

​Nej, desværre. Men du må gerne sætte et stykke tape hen over dioden, hvis du synes, det er irriterende, at den blinker.

4.000000000000000

​Udskiftning af elmåleren

 

 

1. Hvorfor skal der opsættes fjernaflæste elmålere?1. Hvorfor skal der opsættes fjernaflæste elmålere?

​Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse, der pålægger alle elnetselskaber at opsætte fjernaflæste elmålere med timeregistrering hos alle elkunder inden udgangen af 2020. Det er et led i den grønne omstilling.

1.000000000000000
2. Skal jeg betale for den nye elmåler?2. Skal jeg betale for den nye elmåler?

​Nej, den nye elmåler tilhører os (dit elnetselskab), og den koster dig derfor ikke noget. Omkostninger til målere betales via abonnementet.

2.000000000000000
3. Bliver det dyrere for mig?3. Bliver det dyrere for mig?

​Nej. Faktisk ventes det at blive billigere for dig at være elkunde med timeaflæst elmåler. Energistyrelsen har beregnet, at fjernaflæsning og timeafregning samlet set vil være en økonomisk gevinst for elforbrugerne. Ifølge Energistyrelsen viser erfaringer, at fjernaflæsning øger opmærksomheden på elforbruget så meget, at det kan reducere forbruget med to procent. Det svarer til, at en gennemsnitlig husejer kan spare ca. 180 kr. om året på sit forbrug. Herudover forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at timeafregning vil øge konkurrencen på elmarkedet – til glæde for elforbrugerne.

Abonnementet bliver heller ikke dyrere af, at du får en fjernaflæst måler.

3.000000000000000
4. Hvordan foregår udskiftningen af elmåleren?4. Hvordan foregår udskiftningen af elmåleren?

​6-10 hverdage før teknikeren kommer på besøg, vil du modtage et brev fra Kamstrup med udskiftningstidspunktet. I brevet vil også stå, om du skal være på adressen på tidspunktet – teknikeren skal nemlig have uhindret adgang til den nuværende elmåler. Hvis tidspunktet passer dårligt, kan du booke et nyt tidspunkt på booking.kamstrup.dk. I brevet fra Kamstrup kan du finde dit login til sitet. Udskiftningen tager ca. 30 minutter, og som oftest kan måleren udskiftes, uden at det er nødvendigt at afbryde strømmen. 

4.000000000000000
5. Hvornår bliver den fjernaflæste elmåler installeret?5. Hvornår bliver den fjernaflæste elmåler installeret?

​Du vil modtage et brev fra Kamstrup 6-10 hverdage før den planlagte udskiftning af elmåleren med dato og tidspunkt. Hvis du skal være på adressen, når teknikeren kommer, vil det fremgå af brevet. Du kan booke en ny tid på booking.kamstrup.dk, hvis tidspunktet passer dig dårligt. Er du interesseret i at følge med i processen, kan du på vores oversigtskort se, hvordan arbejdet skrider frem. Kortet bliver løbende opdateret.

5.000000000000000
6. Er der noget, jeg selv skal sørge for, før teknikeren kommer?6. Er der noget, jeg selv skal sørge for, før teknikeren kommer?

​Ja. Du skal sørge for, at der er en voksen person tilstede, der kan lukke op for teknikeren, hvis måleren ikke er frit tilgængelig. Du skal også sikre dig, at der er plads til teknikeren foran måleren.

6.000000000000000
7. Bliver strømmen afbrudt under installationen?​7. Bliver strømmen afbrudt under installationen?​

​I langt de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at afbryde strømmen under udskiftningen.

7.000000000000000
8. Hvor stor er elmåleren?8. Hvor stor er elmåleren?

​Det kommer an på målerens type:

1-fasede målere: 12,87 x 17,77 cm
2-fasede målere: 17,17 cm x 20,92 cm
3-fasede målere: 17,17 cm x 20,92 cm.

Langt de fleste målere, vi sætter op, er 3-fasede.

8.000000000000000
9. Hvor lang tid tager det at udskifte elmåleren?9. Hvor lang tid tager det at udskifte elmåleren?

​Det tager ca. 30 minutter, hvis der er gjort klart til, at teknikeren kommer (der skal være ryddeligt omkring måleren), og hvis den gamle elmåler er korrekt monteret og lige til at gå til.

9.000000000000000
10. Kan jeg ændre dato og tidspunkt for installationen?10. Kan jeg ændre dato og tidspunkt for installationen?

​Du kan booke en ny tid på booking.kamstrup.dk (brug det login, der fulgte med aftalebrevet), eller du kan ringe til Kamstrup kundeservice på 89 93 18 19 mandag-torsdag kl. 7.30-18.00 og fredag kl. 7.30-15.30.

10.00000000000000
11. Hvem er Kamstrup?11. Hvem er Kamstrup?

​Kamstrup er en dansk målerproducent, som sætter 1 million
fjernaflæste målere op for Radius

11.00000000000000