Energibesparelser

Energiforbruget skal ned, og det hjælper vi med 

Som elnetselskab er Radius lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det er både virksomheder og private elkunder.

Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter, økonomisk tilskud til energispareprojekter eller en kombination af rådgivning, bistand og tilskud.

Vi giver økonomisk tilskud og bidrager til energibesparelser

For at leve op til vores forpligtelse køber vi energibesparelser hos en række samarbejdspartnere, som har indgået aftaler med privat- og erhvervskunder om rådgivning og tilskud. Sagt med andre ord: Når en samarbejdspartner indgår aftale om et økonomisk tilskud til et energispareprojekt med en slutkunde, betaler vi tilskuddet, og så tæller slutkundens energibesparelse med i vores energispareindsats. På den måde opfylder vi vores forpligtelse til at medvirke til energibesparelser. Vores samarbejdspartnere er elleverandører, energirådgivningsvirksomheder og andre elnetselskaber.

Køb af energibesparelser

For at kunne sælge energibesparelser til Radius skal der være en skriftlig aftale mellem Radius og samarbejdspartneren. Aftalen indeholder bl.a. krav om, at samarbejdspartneren kan garantere, at de realiserede energibesparelser lever op til kravene i energispareaftalen.
Alle aftaler om køb af energibesparelser sker blandt andet gennem afholdelse af auktioner, hvor Radius køber energibesparelser af samarbejdspartnerne.

Læs mere om Energiselskabernes Energispareindsats

 

Overblik over energibesparelser fra 2013-2016:

2016
2015

2014 

2013

Mål for energibesparelser

Energispareforpligtelse 2006-2016:                  2.332.877 MWh

Realiseret energibesparelse 2006-2016:          2.125.630 MWh

​Nedenfor kan du se en auktionskalender og priser pr. udbud. Med mindre andet er anført dækker udbuddet 5 GWh.

 

 

auktionskalender og priser pr. udbud 2018
​Dato for auktion     ​Pris for indkøb (øre pr. kWh)
18.01.2018​35,8 og 35,2 (10 GWh)
​08.02.2018
​15.03.2018
​19.04.2018
​17.05.2018
​21.06.2018
​16.08.2018
​20.09.2018
​18.10.2018
​15.11.2018
​20.12.2018
auktionskalender og priser pr. udbud 2017
​Dato for auktion     ​Pris for indkøb (øre pr. kWh)
19.01.2017​​39,1
​23.02.2017​38,2
​30.03.2017​37,0 og 37,9 (15 GWh)
​27.04.2017​35,0
​18.05.2017​36,6
​08.06.2017​41,6 (10 GWh)
​22.06.2017​39,8
​24.08.2017​41,5
​21.09.2017​32,0
​19.10.2017​34,6
​23.11.2017​38,6 (10 GWh)


Oversigt over leverandører med aftaler om leverancer til Radius:

Dansk Energirådgivning A/S:
www.danskenergiraadgivning.dk

EIQ Energy Intelligence ApS
www.eiq.dk

EnergySolution A/S:
www.energysolution.dk

Ewii Energi A/S:
www.ewii.com

Modstrøm Danmark A/S:
www.modstroem.dk

Nordisk Energirådgivning ApS:
www.nordiskenergiraadgivning.dk

Viegand Maagøe A/S:
www.viegandmaagoe.dk 

Ørsted:
www.ørsted.dk